Sadece Sağlık Profesyonelleri İçindir. Kitlerimizin Bireysel Satışı Yoktur.

MammaPrint 70 Gen Meme Kanseri Nüks Test Kiti

MammaPrint 70 Gen Meme Kanseri Nüks Testinin amacı, meme kanseri metastazıyla ilişkili 7 kritik genetik yolakta tümörün genetiğini mercek altına alarak (70 asıl gen, 465 referans gen), hangi meme kanseri hastasının kemoterapi almasına gerek olmadığını tespit etmektir.
MammaPrint testi FDA Onaylıdır
Parafin tümör bloğundan çalışılan MammaPrint testi FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı bir testtir.
NCCN Kılavuzu Kategori 1 Seviyesinde (En Üst Seviye) MammaPrint Testini Önermektedir
NCCN; ER pozitif, Lenf Nod Negatif veya Lenf Nod Pozitif (LN +1/+3) hastalar dahil olmak üzere, erken evre meme kanseri hastaları için Kategori 1 seviyesinde sadece MammaPrint Meme Kanseri Nüks Testini önermektedir.
Erken Teşhis Edilen Her Meme Kanseri Hastasına Kemoterapi Gerekmiyor

 

MammaPrint ve BluePrint genomik testleri meme kanseri tedavi kararı konusunda hastalarınızın gereksiz kemoterapi almaması için hekimlere net sonuç veren testlerdir. MammaPrint testi erken teşhis edilen her meme kanseri hastasının, ciddi yan etkileri olan kemoterapiye ihtiyacı olmadığını ortaya koyar.

 

Meme kanserinin erken aşamasında tespit edilen ve meme tümörü 5 cm’den küçük olan kadınlar, standart uygulama olarak ameliyattan sonra kemoterapi de görebiliyor.

Bunun nedeni ise kanserin geri gelme ya da yayılma riskini ortadan kaldırmaktır.

 

Avrupa’da MammaPrint testi kullanılarak yapılan araştırmada, erken teşhis edilen yüksek riskli meme kanseri vakalarının %46’sında kemoterapiye ihtiyaç olmadığı sonucuna varılmıştır.¹

Bu çalışmada tüm erken evre meme kanseri hastalarının ise %64’ü MammaPrint testi ile düşük riskli saptanmıştır. (Bu sonuçlar 6693 hastayla yapılan MINDACT çalışmasına dayanmaktadır.)¹

 

Klinik değerlendirmelerde tümörün yeniden oluşma riskinin yüksek olduğu sonucu çıkması ancak MammaPrint testi düşük riske işaret etmesi durumunda hastaya kemoterapi verilmiyor.

MINDACT çalışmasında tüm erken evre meme kanseri hastalarının %64’ü
MammaPrint testi ile düşük riskli saptanmıştır.

MammaPrint Meme Kanseri Hastalarının En Az %46’sının Gereksiz Kemoterapi Almasını Engeller

 

Yapılan çalışmalar neticesinde, erken teşhis edilen yüksek riskli meme kanseri vakalarının %46’sının MammaPrint testi sonucu düşük riskli gelmiş ve kemoterapi almasına gerek olmadığı anlaşılmıştır.Bu çalışmada tüm erken evre meme kanseri hastalarının ise %64’ü MammaPrint testi ile düşük riskli saptanmıştır.

MammaPrint Düşük Risk (LOW) sonuçları olan hastalarda, sadece endokrin ve radyoterapi ile 5 yılda kanserin nüks etmeme oranı %94,4 iken tedaviye kemoterapi eklendiği zaman bu oran %95,9 olmuştur ve aradaki %1,5’luk fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu sayede hastaların gereksiz kemoterapi almasının ve yan etki görmesinin önüne geçilmektedir.

ASCO 2016’da Sunulan Prospektif PROMIS Çalışması Sonuçlarına Göre;

 

Oncotype DX testi yapılan ve Gri zonda (intermediate) sonuç çıkan 840 erken evre meme kanseri hastasına MammaPrint Testi yapılmış ve bu hastaların %45’i Düşük, %55’i Yüksek Riskli çıkmıştır. Gri zonda sonucu olan hastalar MammaPrint ile neredeyse yarı yarıya düşük risk-yüksek risk olarak ayrılmıştır.MammaPrint testi hastalara kesin sonuçlar vermektedir.

Uzman Klinik Uygulama Kılavuzları Tarafından Önerilir

MammaPrint, dünyaca tanınan kanser bakım kuruluşları tarafından geliştirilen sayısız klinik uygulama kılavuzuna dahil edilmiştir. Klinik rehberler hastaların yönetiminde yer alan sağlık çalışanları için kanıta dayalı tavsiyelerdir.Kılavuzlar, en güncel hakemli belgelere dayanarak bakım ve hizmetlerin kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Örneğin, MammaPrint, lenf nodu pozitif hastalar için ASCO (Amerikan Klinik Onkoloji Derneği) tarafından onaylanan türünün tek testidir. ASCO lenf nodu pozitif hastalar için sadece MammaPrint’i önermektedir. NCCN Klavuzu da lenf nod pozitif hastalar için Kategori 1 Seviyesinde sadece MammaPrint’i göstermektedir.

REFERANSLAR

 

1-Cardosa F, van’t Veer LJ, Bogaerts J et al. 70-Gene Signature as an Aid toTreatment Decisions in Early-Stage Breast Cancer. N Engl J Med 2016; 375:717-29.

 

2 Wuerstlein R, et al. Results of multigene assay (MammaPrint®) and molecular subtyping (BluePrint®) substantially impact treatment decision making in early breast cancer: Final analysis of the WSG PRIMe Decision Impact Study. Poster presented at San Antonio Breast Cancer Symposium. December 2016; San Antonio, Texas