IN VİTRO DİAGNOSTİK TESTLER

 

Kolorektal     FFPE

 

IdyllaTM BRAF MUTASYON TESTİ

 

Doğrudan tek bir FFPE dokusu kesitinden BRAF Kodon 600’de 7 mutasyonunun tam otomatik tespiti

 

Kolorektal       FFPE

 

IdyllaTM KRAS MUTASYON TESTİ

 

Doğrudan tek bir FFPE doku kesitinden 2,3 ve 4 ekzonlarındaki 21 KRAS mutasyonunun tam otomatik tespiti

 

Kolorektal      FFPE

 

IdyllaTM NRAS-BRAF MUTASYON TESTİ

 

Doğrudan tek bir FFPE doku kesitinden BRAF 600 kodonundaki 5 mutasyonuna ek olarak NRAS 2,3 ve 4 ekzonlarındaki 18 mutasyonun tam otomatik tespiti.

 

Kolorektal      FFPE

 

IdyllaTM ctNRAS-BRAF MUTASYON TESTİ

 

Doğrudan 1 ml plazmadan BRAF 600 kodonundaki 5 mutasyon ile birlikte NRAS 2,3 ve 4 ekzonlarındaki 18 mutasyonun tam otomatik olarak tespiti.

 

Kolorektal     Likit

ARAŞTIRMA TESTLERİ

 

IdyllaTM MSI TESTİ

 

Doğrudan tek bir FFPE doku kesitinden 7 yeni MSI lokusu üzerinden MSI durumunun tam otomatik tespiti – normal doku gerekmez.

 

  FFPE

 

 

Likit

GELİŞTİRİLMEKTE OLAN TESTLER

IdyllaTM GEN FÜZYON PANELİ

 

FFPE