Sadece Sağlık Profesyonelleri İçindir. Kitlerimizin Bireysel Satışı Yoktur.

BluePrint* 80 Gen Moleküler Alt Tipleme Test Kiti

Her meme kanseri alt tipi, uzun vadeli sonuç , agresif tümör derecesi ve kemoterapiye yanıtı bakımından belirgin şekilde farklıdır.

BluePrint Testi Moleküler Alt Tipleme Testi olup, meme kanserinin Luminal Tip(A veya B) , Bazal Tip veya HER2 tipi olup olmadığını belirler. Böylece Tümörün karakterini tam olarak ortaya koyarak, meme kanseri hastasının en uygun tedavileri almasını sağlar.

Geleneksel alt tiplemeler (IHC ya da FISH gibi)  hücre yüzey özelliklerine bakarak bir tümörün davranışı hakkında bilgi verirken, Moleküler alt tipleme testi olan BluePrint ise tümörün yolaklarını moleküler düzeyde inceleyerek hangi genlerin tümörün davranışını harekete geçirdiği hakkında derinlemesine bilgi verir.

BluePrint tarafından MammaPrint ile birlikte sağlanan alt tip bilgileri sayesinde, doktorlar bir hastanın özel tedavi seçenekleri hakkında karar vermeleri ve böylece tedavilerini kişiselleştirmeleri konusunda daha iyi bilgi sahibi olurlar.

2013 yılında yapılan bir çalışmada1, MammaPrint’e BluePrint moleküler alt tipleme testinin eklenmesi ile, hastanın prognozunu daha iyi tahmin etmede ve, IHC/FISH gibi geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında, terapi seçiminde daha iyi bir şekilde yardımcı olduğu anlaşılmıştır.
Geleneksel (IHC veya FISH) yöntemler ile yanlış sınıflandırılan veya hiç sınıflandırılamayan hastaların %21’i BluePrint testi ile Luminal Tip A olarak sınıflandırılmış ve MammaPrint sonucu Düşük Risk gelmiştir. Bu çalışma ile hastaların kemoterapiden faydalanamadığı gösterilmiştir.

Referanslar

1Krijgsman O, Roepman P, Zwart W, et al. A diagnostic gene profile for molecular subtyping of breast cancer associated with treatment response. Breast Cancer Res Treat. 2012; 133:37-47