AutoLumo A2000 Plus, çeşitli hastalıklar ve işlev bozuklukları ile ilgili biyolojik belirteçlerin hem nicel hem de nitel tespiti için tasarlanmış CLIA Mikropartiküller platformuna dayalı tam otomatik bir kemilüminesans immünoassay analizörüdür.

Özellikleri

  • Eksiksiz bir test menüsü çeşitliliği

90’dan fazla Test türü

Bulaşıcı hastalıklar, tümörler, Hepato Fibrozis, tiroid, Endokrin Hormon, Kardiyak Belirteçler, iltihaplanma, solunum patojenleri, Diyabet, hipertansiyon, TORCH, tüberküloz, Doğum öncesi, büyüme hormonu, kemik metabolizması, anemi ve diğer serileri kapsar.

  • Hızlı, yüksek verimli algılama

Parti başına 100 numuneye kadar yükleme kapasitesi

Saatte 200 teste kadar

Yaklaşık 20 dakika sonra ilk test sonuçları

  • Maliyeti azaltın, verimliliği artırın
  • Kararlı ve doğru test sonuçları
  • Bilgi/sonuç/tüketim için güçlü yazılım yönetimi