PROMIS ÇALIŞMASI

2015 yılında, PROMIS4 (Orta Nüks Skorlu Meme Kanseri Hastalarında MammaPrint’in Prospektif Çalışması), Oncotype DX genomik testinden “orta” nüks elde etmiş erken evre meme kanserli 840 hastayı değerlendirdi. Amaç, bir MammaPrint sonucu alındıktan sonra doktor tedavisi kararlarındaki değişimi değerlendirmekti.

PROMIS BULGULARI

Orijinal tedavi önerisinin (Oncotype DX – orta sonuç / gri alan – sonucuna dayanarak) MammaPrint ile belirtilenlerle çeliştiği 368 hastanın alt grubunu analiz ederken, hastaların % 76’sı tedavi planını değiştirmiş, kemoterapi eklenmiş veya çıkartmıştır.

Çalışmanın yazarları, MammaPrint’in Oncotype DX (21 genli imza) testi ile ara risk olarak sınıflandırılan hastalar hakkında klinik olarak uygulanabilir bilgiler sağladığı ve hekimlerin bu hastalara tedavi kararları için MammaPrint reçete edebilecekleri sonucuna varmıştır.

45

Oncotype DX orta riskli hastaların % 45’i, MammaPrint tarafından Düşük Riskli olarak yeniden sınıflandırıldı.

55

Oncotype DX orta riskli hastaların % 55’i, MammaPrint tarafından Yüksek Riskli olarak yeniden sınıflandırıldı.

76

Hastaların% 76’sı, MammaPrint sonuçlarına göre tedavi planlarını değiştirdi.

Vakaların% 76’sında, doktorlar, MammaPrint sonuçlarına dayanarak tedavi önerileri konusunda daha fazla güven duyduğunu bildirdi.

STO-3 ÇALIŞMASI

97

Sadece sınırlı hormon tedavisi ile 20 yıllık meme kanserine özgü nüks etmeme

2017 yılında yayınlanmıştır.

Prospektif, Randomize ‡ Stockholm Tamoxifen Deneme’sinde 20 yıllık takip verileriyle 652 hasta örneğini analiz etmek için MammaPrint testi kullanıldı.

MammaPrint, teşhisten 20 yıl sonra, kanser nüks riski çok düşük olan bir hasta alt grubunu tanımlayabildiğini göstermiştir. Bu hastaların sonuçları MammaPrint Geç Rekürrens Düşük Risktir. (Late Recurrence Low Risk-LRLR)

Çoğu, tamoksifen ile sadece iki yıl tedavi alan bu hastaların, 20 yıl içinde %97’sinde nüks olmamıştır.

MammaPrint Geç Rekürrens Düşük Riskli olup (LRLR), ameliyat sonrası herhangi bir tedavi almayanların (ne kemoterapi ne de hormon tedavisi),%94’ünde nüks olmamıştır.

Bu bilgiler doktorlara belirli hastalar için uzatılmış, standart veya sınırlı hormon tedavisi önerilip önerilmeyeceğine karar vermede yardımcı olabilir. Hem hekimlere hem de hastalarına hastalığın daha iyi yönetimi için daha fazla seçenek sunar.

* Uzak metastaz ortaya çıkma zamanı. Uzak bir metastaz, orijinal tümörden uzaktaki organlara yayılan kanseri ifade eder.

† Prospektif, hastaların ne zaman klinik bir çalışmaya alındığını ve zaman içinde ilerlemesini ifade eder.

‡ Randomizasyon, klinik çalışma katılımcılarını farklı gruplara ayırma prosedürüdür. Katılımcıları tahsis etme şansını kullanarak, grupların benzer olması ve tedavilerin etkilerinin daha adil bir şekilde karşılaştırılmasına izin verilmesi muhtemeldir.

 

REFERANSLAR

 

4 Tsai M, Lo S, Audeh W, et al. Association of 70-Gene Signature Assay Findings With Physicians’ Treatment Guidance for Patients With Early Breast Cancer Classified as Intermediate Risk by the 21-Gene Assay. JAMA Oncol. 2018; 4(1):e173470

 

5 Esserman LJ, Yau C, Thompson CK, et al. Use of Molecular Tools to Identify Patients With Indolent Breast Cancers With Ultralow Risk Over 2 Decades. JAMA Oncol. 2017; 3(11):1503-1510