İnsan bulaşıcı hastalıkları için moleküler tanı testleri
HG test menüsü

  • Nörolojik durumlar,
  • Hastane kaynaklı enfeksiyonlar,
  • Kadın sağlığı ve
  • Solunum yolu enfeksiyonları için testler içerir.

 

HiberGene’in etkinleştirme teknolojisi, döngü aracılı izotermal amplifikasyona (loop-mediated isothermal amplification – LAMP) dayanır. LAMP, hedef DNA sekansı ile bir halka yapısı oluşturmak için 6 ayrı primer kullanır. Bu yapı, kuyucuk içinde 40 dakikadan kısa sürede olumlu sonuçlar vermek için hızla çoğalır.