Sıkça Sorulan Sorular

1-GENOMİK TEST NEDİR?

Tümördeki büyümeye sebep olan spesifik geni bulmak için genomik test uygulanır. Genomik testler genetik testlerle aynı değildir. Gen expresyon testi özel ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirilmiş tıbbi tedavi planı tasarlamanıza yardımcı olur. Genetik testler ise kanser için kalıtsal yatkınlık ya da kalıtsal riskinizi belirlemede kullanılmaktadır.

Tümör boyutu, lenf nodu tutulumu ve kanserin hormon reseptör statüsü gibi öncelikli birçok faktöre göre doktorunuz tedavi planınızı belirleyecektir. Bu faktörler, tümörün genomik profilinden (genomik test) yola çıkarak özel kanser türünüz için doktorunuza en bilinçli tedavi kararlarını vermesinde yardımcı olur.

2-MAMMAPRINT® BENİM İÇİN DOĞRU MU?

Yalnızca Medikal doktorlar MammaPrint’in sizin için uygun olup olmadığını belirlemede yetkilidir. Test, erken evre hastalıklı meme kanseri hastalarında, tümör boyutu <5 cm ve lenf nod pozitif (LN+ 1-3) veya lenf nodu negatif hastalığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sağlık çalışanları tarafından, diğer klinikopatolojik faktörlerle birlikte prognostik belirteç olarak kullanılmak üzere bu test belirlenmiştir. Hastalık sonucunu belirlemede veya kişinin terapiye vereceği yanıt ihtimalinde kullanılmaz.

3-MAMMAPRINT® TEST SONUÇLARI NE GÖSTERECEK?

MammaPrint, kanser nüks riskini diğer bir deyişle, kanserin geri dönme ihtimalini belirleyecek olan 70 gen testidir. Diğer testlerde karşılaşılan gri alan ya da belirsiz sonuçları değil, Düşük Risk ya da Yüksek Risk sonuçları elde etmenizi sağlar. Meme kanser tipinin en yaygın özelliklerine sahip olan hastalarda (hormon reseptör pozitif, HER2 negatif, lenf nod pozitif [LN+ 1-3] veya lenf nod negatif  [ER-pozitif / HER2-negatif / LN-negatif ]), Düşük Risk MammaPrint sonuçları, kemoterapi eklenmesinin önemli bir yararı olmaksızın 5 yılda sadece hormonal tedaviyle (tamoksifen veya aromataz inhibitörü) metastaz (tutulum) olmadan %97.8 ihtimalle mükemmel bir sonuç göstermiştir. Yüksek Riskli MammaPrint sonuçları ve hormonal tedavi ve kemoterapi uygulanan hastaların 5 yılda metastaz (tutulum) olma ihtimali % 94.6 idi. Bu sonuçlar, MINDACT klinik araştırmasına dayanmaktadır ve bu iki Düşük Risk ve Yüksek Risk grubun tekrarlama riskini temsil etmektedir.1

Tüm diğer faktörlere ek olarak bu sonuçlar, klinik faktörler doktorunuza en uygun meme kanseri tedavisi kararlarını vermede yardımcı olacaktır.

4-EĞER DÜŞÜK RİSK GRUBU İÇİNDEYSEM NE OLUR?

MINDACT Çalışma verileri baz alınarak, eğer MammaPrint test sonucuna göre Düşük Riskliyseniz, kanser nüksü açısından düşük risk altındasınız ve kemoterapiden önemli bir fayda sağlamayacaksınız.

Düşük Riskli hasta olarak, yalnız hormonal terapide (ER-pozitif / HER2-negatif / Lenf nod pozitif [LN+ 1-3] veya LN-negatif hastalar için ortalama tekrarlama riski), 5 yılda ortalama nüks riski % 2.2’dir. 1

5-EĞER YÜKSEK RİSK GRUBU İÇİNDEYSEM NE OLUR?

MINDACT Çalışma verileri baz alınarak, eğer MammaPrint test sonucuna göre Yüksek Riskli iseniz, hormonal tedavi yanında kemoterapi ile 5 yılda nüks riski ortalaması % 5.4’tür (ER-pozitif / HER2-negatif / Lenf nod pozitif [LN+ 1-3] veya LN-tedavisinde ortalama tekrarlama riski % negatif hastalar1) .

Yüksek Riskli hastalar, tedavi yönetim planınızı düzeltmeye yardımcı olabilen tümörün genomik profiline dayalı olarak alt gruplara ayrılabilir. Hormon tedavisi, kemoterapi, hedefli terapi veya kombinasyon olan bu alt gruplar tümörünüzün en iyi cevabı hakkında daha fazla bilgi sağlar.

6-MAMMAPRINT TESTİNDE DİĞER TESTLERDE OLAN GRİ ZON SONUÇ VAR MI?

Hayır.MammaPrint test sonuçları düşük risk-yüksek risk olarak ikiye ayrılmakta ve gri zon yoktur.

ASCO 2016’da sunulan prospektif PROMIS çalışması sonuçlarına göre Oncotype DX testi yapılan ve Gri zonda (intermediate) sonuç çıkan 840 erken evre meme kanseri hastasına MammaPrint Testi yapılmış ve bu hastaların %45’i Düşük, %55’i Yüksek Riskli çıkmıştır. Gri zonda sonucu olan hastalar MammaPrint ile neredeyse yarı yarıya düşük risk-yüksek risk olarak ayrılmıştır.MammaPrint testi hastalara net sonuçlar vermektedir.4

7-BLUEPRINT® TEST SONUÇLARI NE GÖSTERECEK?

BluePrint Moleküler Alt Tipleme Testi, tümörün yolaklarını derinlemesine inceleyerek gizli tümör biyolojisinin ortaya çıkarmasını sağlar.

Geleneksel alt tiplemeler (IHC ya da FISH gibi)  hücre yüzey özelliklerine bakarak bir tümörün davranışı hakkında yetersiz bilgi verirken, Moleküler Alt Tipleme BluePrint hangi genlerin gerçekten tümörün davranışını harekete geçirdiğini belirleyerek tümörün nasıl davranacağı hakkında derinlemesine bilgi verir.

BluePrint, meme kanserinin Luminal tip (A veya B), Bazal tip veya HER2 tipi olup olmadığını belirler. Böylece tümörün karakterini tam olarak ortaya koyarak, hastanın en uygun tedavileri almasını sağlar.

8-MAMMAPRINT® TESTİ MEME KANSERİ TANISI VEYA KEMOTERAPİYE GEÇİŞTE NASIL YARDIMCI OLUR?

Erken evre meme kanseri teşhisiniz konulduysa ve klinik-patolojik faktörler tarafından Yüksek Riskli olduğunuz düşünülüyorsa; klinik patolojik değerlendirmeyi genomik testle tamamlamak için bir MammaPrint testi yaptırma konusunda doktorunuza danışabilirsiniz.

9-ÖNCEDEN ONCOTYPE DX TESTİ UYGULAMIŞSANIZ, DOKTORUNUZ MAMMAPRINT TESTİNİ İSTEYEBİLİR Mİ?

Elbette, sizin için doktorunuz her zaman bir MammPrint testi isteyebilir.

Oncotype DX testi yaptırırken, çalışma zamanına bağlı olarak zamanın % 39² ile % 67³‘si arasında gerçekleşen gri alan yada yetersiz sonucu çıktığında; Düşük Riskli veya Yüksek Riskli kesin sonuçlar sağlayacak olan MammaPrint testi hakkında doktorunuzla konuşmayı seçebilirsiniz.

API –>