PD-L1

Bir çok kanser tipinde PD-L1 ekspresyonu saptanmıştır.PD-L1 hem tümör hücrelerinde (TC) hem de tümör-infiltre eden immun hücrelerde (IC) yaygın olarak eksprese edilmektedir.

Bir cevap yazın

Email adresiniz yayınlanmıyacak. Gerekli alanları doldurunuz (gerekli)

API –>