EGFR DNA Testi

Hastalarda; tümör dokusunda EGFR gen bölgesindeki mutasyonların varlığı ile bu ilaçlara yanıt verme arasında korelasyon bulunduğu belirlenmiştir.

Bir cevap yazın

Email adresiniz yayınlanmıyacak. Gerekli alanları doldurunuz (gerekli)

API –>